Uranüs, Kova burcunun yöneticisidir. Güneş’ten, Zodyak kuşağını yaklaşık 84 yılda tamamlar. Bir burçta ortalama 7 yıl kalır. Yılda 5 ay Retro hareketi vardır.

astroloji ve burçlar

Uranüs, jenerasyon gezegenidir. Dünyadan çok uzaktadır ve yavaş hareket eder. Uzun süre aynı noktada kalıyor olması çok sayıda insanı benzer yönde etkilemesine sebep olduğu için etkisi toplumsaldır. Nesilleri etkiler ve kuşak çatışmalarına sebep olur.

Uranüs, 1781 yılında keşfedildi ve hemen sonrasında Sanayi Devrimi, reform ve Rönesans hareketleri, bilimde ve teknolojide muazzam gelişmeler yaşandı. Bu nedenle Uranüs’e, yaşanan bu süreçle özdeş özellikler atfedilmiştir.

Uranüs Yunan mitolojisinde Gök Tanrısı’dır. Gaia ( Yer Tanrısı, Toprak Ana ) ile evlidir. Bazı kaynaklarda oğlu Kronso ( Satürn ) tarafından öldürüldüğü, bazılarında ise hadım edildiği yazılmıştır.

Uranüs sürprizlerin gezegenidir. Yeniliğin, marjinalliğin, özgürlüğün, isyanın, devrimin, eşitliğin, ütopyanın ve toplumları etkileyen bilincin gezegenidir. Her türlü kablosuz iletişim, x ışınları, elektrik, uzay araştırmaları, bilim-kurgu ve astroloji de Uranyendir. Devrimcileri, dâhileri, marjinalleri temsil eder.

Karakteristik olarak Satürn’ün tersidir. Değişmek insanlar için çoğu zaman zor olsa da, toplumu ilerleten ve geliştiren de yine bu değişikliklerdir. Uranüs bunu yapar. Uranüs’ün etkileri başlangıçta bizi zorlayabilir, sarsabilir. Uyum sağlamaya çalışmak her şeyi kolaylaştıracaktır.

Uranüs’ün bulunduğu burç, o burcun özelliklerini gayet marjinal ve çarpıcı bir şekilde gösterebileceğimizi, bulunduğu ev ise sürprizlere açık olmamız gereken hayat alanlarımızı gösterir.