terazi burcunun özellikleri nelerdir

Genel kanı Terazi burcunun dengeli ve adaletin olduğu üzerinedir oysa Terazi burcu, dengeli olmayan insanları temsil eder. İki kafası olan teraziyi göz önüne getirdiğimizde bu burçta doğanların yapısını tam olarak anlayabiliriz. Terazi insanı da sezgisel olarak adalet için çabalar. Ama bu çabaları esnasında çok fazla sarsıntı yaşar. Bir çelişkiden kurtulup diğerine düşmesi, terazi prensibini temsil eder.

Astroloji, onların karmaşa ve çelişki dolu yapılarını, Zodyak’ın terazi pozisyonuyla anlatır. Bu, yedinci burçtur ve rivayete göre insanlığın iyi ayrı cinse doğru değişimin vücut bulmasına ithaf edilmiştir. Terazi insanın iyi huylu, cazibeli, nazik, hoşgörülü, akıllı, çalışkan, sabırlı ideal portresi çok çabuk kavgacı, asık suratlı, inatçı, tembel ve boşboğaz olan tersine dönüşebilir. Bu değişim için, ona sarf edilen yanlış bir kelime ya da onun bulunduğu ortamda yanlış bir insanın varlığı yeter.

Kendi içlerinde derin bir çelişkiler yaşayan Terazi insanları çevrelerinden çok şey beklerler, hatta sadece yakın çevrelerinden de değil. Dünyanın iyi gitmesini isterler. Bu özellikleri nedeniyle genelde acı çeker. Bazen Terazinin tartışmaya ihtiyacı vardır, kasten sebepsiz kavgalar çıkarır. Konunun ne olduğu hiç fark etmez.

Hiç bir konuda genellemeler yapılmasını istemez. Bu onu kavgaya davet etmektir. Kişisel tartışmaların üstesinden gelebilecek bir sinir sistemine sahip değildir. Sanatsal kavgalarda ise tarafsız kalmaya çalışır. Genelde uzlaşmadan yanadır. Belirgin olarak zıt bakış açılarını uzlaştırma, ortasını bulma ve barışı sağlama yeteneği ona tekrar hainlik, yüzeysellik ve ilkesizlik getirir. Bu, sadece herkes tarafından sevilmek için, dizginleyemediği arzusundan kaynaklanır. Bu sevgi olduğu sürece düşünce ayrılıklarından kaçınmaya hazırdır. Bir yandan gerçekler ve adalet için çabası, diğer yandan bunların başkaları tarafından tasvip edilebilir olması, onun karar vermesini zorlaştırır. Bütün olasılıkları dikkate alır ve bunları ölçüp biçer, ta ki karar vermesi için olaylar onu zorlayıncaya kadar. Hayret verici bir çabayla, kararlı olmadığını inkar edecektir. Çabuk karar verme konusunda da direngedir. Bir kararın tüm sonuçlarını önceden düşünmek için kendine zaman ayıramayan uçarı insanlardan nefret eder.