Satürn, Oğlak burcunun yöneticisidir. Zodyak kuşağını yaklaşık 29.5 yılda tamamlar. Bir burçta ortalama 2 yıl kalır. Bu süre içinde yaklaşık 5 ay retro hareketi vardır. Belirgin halkaları vardır.

burçlar ve astroloji

Satürn, geleneksel astrolojide en son gezegendir. Göğün 7. menzilidir. İç gezegenlere göre yavaş hareket eder. Etkisi daha ziyade kişiseldir. Temel niteliklerimizi ve yaklaşımlarımızı belirler ve özgünleştirir.

Satürn Yunan mitolojisindeki Kronos’tur. Babası Gök Tanrısı Uranos, annesi Yer Tanrısı Gaia’dır. Babası Uranos’u öldürerek yerine geçmiş Titan Tanrısıdır. Oğlu Zeus’un yönettiği Olimpos Tanrıları tarafından tahttan indirilmiştir.

Satürn karmanın efendisidir, Zaman Tanrısıdır. Satürn gökyüzündeki bilge öğretmendir. Ruhumuzun madde dünyasında öğrenmesi gereken her şeyden o sorumludur. Satürn’ün derslerinden geçmeyen hiçbir ruh, eğitimini tamamlamış, özgürleşmiş sayılmaz.

Satürn, sınırların, yoksunluğun, haddini bilmenin gezegenidir. Sorumluluklar, disiplin, kurumsallık, düzen, yapılanma, çalışma, sabır, kalıcılık, olgunluk, azim, dayanıklılık, derin bilgi ve sağduyu ile ilgilidir. Eskiyi, geleneksel olanı, otoriteyi, kuralları temsil eder.

Serttir, soğuktur, kurudur, ketumdur. Çilekeştir çünkü kökleriyle bağlı olduğu madde dünyasından kopmasının başka yolu yoktur. Eğer ki başarırsa o zaman ruhsal boyutun kapısını aralayıp bilgeliğe giden yola çıkacaktır.

29.5 yılda bir turunu tamamlaması, 30 yaş bunalımı dediğimiz zamanlara denk gelir ve ” Satürn Döngüsü ” olarak adlandırılır. Kadimler buna, Satürn’ün halkalarından dolayı ” Feleğin Çemberinden Geçmek ” demişlerdir. ( Tüm Zodyak Kuşağına feleğin çemberi de denir. ) Çünkü Satürn bu 29.5 yıl içinde tüm hayat alanlarımızdan geçmiş, bize engellemeyi, yoksunluğu, kaybetmeyi ve yetinmeyi öğretmiştir.