Plüton, Akrep burcunun yöneticisidir. Güneş çevresindeki turu 248.5 yıldır. Bir burçta kaldığı süre 12 yıldan 24 yıla kadar çıkabilir.

burç yorumları ve gezegenler

Plüton, jenerasyon gezegenlerinin sonuncusudur. Çok yavaş hareket eder, çok uzun süre aynı noktada kalıyor olması çok sayıda insanı benzer yönde etkilemesine sebep olduğu için etkisi toplumsaldır. Nesillerin temel yapı taşlarını tamamen yeniden yaratır.

Çok küçük olduğu için cüce gezegen olarak tanımlanır. 1930 yılında keşfedilen Plüton, tıpkı diğer jenerasyon gezegenleri gibi keşfi, insanlık tarihine yön verecek olaylara tekabül etmiştir. 1938’de ilk kez atom parçalanmış ve 1945’te atom bombasıyla korkunç bir yıkım yaşanmıştır.

Yunan mitolojisindeki Yeraltı Tanrısı Hades’tir. Zeus ve Poseidon’un kardeşi, Kronos’un oğludur. Yeraltı dünyasını ölüler ülkesini yönetir.

Plüton, transformasyonun, geri döndürülemez değişimlerin, ölümün ve yeniden doğumun gezegenidir. Zira bu evrenin temel yasasıdır. Ölüm ne kadar acımasızsa doğum da o kadar sevinçlidir. İki ucu bünyesinde barındıran Plüton bu nedenle cinsellikle de ilişkilidir. Ölüme ve sekse çok yakındır. Derinden, sezgiyle gelen bilgiyi, dönüşümü, yenide yapılanmayı, kendimize bile gösteremediğimiz karanlık tarafımızı, şiddetli tutkuyu, güç arzusunu, vazgeçmemeyi temsil eder.

Toplum hayatına etkisi çok belirgindir. Mafya, gizli örgütler, terör örgütleri, istihbarat örgütleri, tarikatlar, tüm yeraltı faaliyetleri, yanardağlar, volkan patlamaları, depremler Plüton’la ilgilidir.

Plüton’un bulunduğu burç, o burcun özelliklerini tutkulu bir şekilde gösterebileceğimizi, bulunduğu ev ise transformasyona hazır olmamız gereken hayat alanlarımızı gösterir.