Merkür, İkizler ve Başka burcunun yöneticisidir. Zodyak kuşağını ortalama 1 yılda tamamlar. Bir burçta kaldığı süre 16-20 gün arasındadır. Ay’dan sonra en hızlı ve Güneş’e en yakın gezegendir. Yılda üç kez geri hareketi vardır.

merkür gezegeni astroloji

İç gezegenelerden biridir. Çok hızlı hareket ettiği için herkesin haritasında farklı konumlanır ve bu anlamda kişiseldir. Temel niteliklerimizi ve yaklaşımlarımızı belirler ve özgünleştirir.

Yunan mitolojisinde Tanrıların habercisi Hermes’tir. Babası Zeus, annesi yağmur perisi Mai’dır. Altın kanatlı sandalları olduğu için çok hızlı hareket eder, bu nedenle Rüzgar Tanrısı olarak da geçer. Mısır mitolojisinde Thot, Babil mitolojisinde Nebo adını almıştır.

Merkür zekanıni hızın ve iletişimin gezegenidir ama en belirleyici işlevi topladığı bilgileri mukayese etmek ve yorumlamaktır. Beş duyumuzun algıladığı her şeyi değerlendirir. Somut verilerden yola çıkarak düşünür ve mekanik sistemleri oluşturur.

Merkür meraklıdır ve sürekli bilgi toplamaya ihtiyacı vardır. Hiç bitmeyen entelektüel faaliyet içindedir bu nedenle. Yazmakla, okumakla, konuşmakla, habercilikle, yayıncılıkla, gazetecilikle ve el becerileriyle ilgilidir.

Oldukça kıvrak ve sistemli işleyen “hesaplayan beyin”’dir. Bilgisayar sistemleri, matematik ve tüm mekanik sistemler ve mental yetenekler Merküryendir. Nötr bir gezegendir. Hangi gezegenle birlikteyse ona benzer. Çok hızlı yön değiştirir.

Doğum haritamızda bulunduğu yer, nasıl düşündüğümüzü, zihinsel faaliyetlerimizin karakterini ve nasıl iletişim kurduğumuzu gösterir.