Jüpiter, Yay burcunun yöneticisidir. Zodyak kuşağındaki turunu yaklaşık 12 yılda tamamlar. Her burçta ortalama bir yıl kalır, 4 ay geri hareketi vardır. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.

astroloji ve gezegenler

Jüpiter, dış gezegendir. Onu iç gezegenlerden ayıran bir astroid kuşağı vardır. İç gezegenlere göre yavaş hareket eder. Etkisi daha ziyade kişiseldir. Temel niteliklerimizi ve yaklaşımlarımızı belirler ve özgünleştirir.

Jüpiter Yunan mitolojisindeki Tanrılar Tanrısı Zeus’tur. Babası Zaman Tanrısı Kronos, annesi Tanrıça Rea’dır. Kronos’u ( Satürn ) tahttan indirerek Titan Tanrılarının yönetimine son vermiştir. Babil mitolojisindeki Marduk’la bir tutulmuştur.

Gökyüzündeki en büyük iyicildir ve ilahi koruma demektir. Bu dünyadaki rızkımızı gösterir.

Jüpiter, bereketin, umudun, zenginliğin ve iyimserliğin gezegenidir. Satürn mahrum ederek öğretirken Jüpiter fırsat vererek, deneyimle öğretir. Hem maddi hem manevi yönden geliştirir. Kolay, pürüzsüz akış sağlar.

Çoğaltmak, yayılmak, geniş açıdan bakmak, felsefe, din ve tasavvuf, soyut düşünce, bütünleştirmek, hayırseverlik, hoşgörü, şans, yetenek, yabancılarla, uzak yerlerle, sınırları aşmakla ilgilidir. Asilleri, burjuvaları, gezginleri, alimleri, din adamlarını, felseficileri, düşünürleri temsil eder. Bilgiyi de yaymak ve çoğaltmak istediği için yayıncıları da temsil eder.

Jüpiter cömerttir çünkü yoksunluğu bilmez, iyimserdir çünkü hayat ona fırsatlar sunmuştur. Özgürdür, rahat hareket etmek ister çünkü hiç sıkışmamış, sınırlandırılmamıştır.

Haritamızda bulunduğu ev, hangi hayat alanlarında bize şans ve büyüme fırsatı verdiğini; bulunduğu burç ise bunu nasıl ortaya çıkacağını gösterir.