Güneş, Aslan burcunun yöneticisidir. Sistemimizin merkezindeki yıldızdır. Aslında hidrojen atomlarından oluşan bir gaz kütlesidir. Sürekli yanan hidrojen, helyuma dönüşür.

burç yorumları güneş gezegeni

Yunan mitolojisindeki Güneş Tanrısı Apollon’dur. Olimpos Tanrılarından önce ise Titan Helios Güneş Tanrısıydı. Mısır mitolojisinde Ra, Babil mitolojisinde Samaş, Sümer mitolojisinde Utu adını alır. Arapçası, Şems; Latincesi, Sol.

Güneştemel yaşam kaynağımızdır. Aktif enerjiyi temsil eder. Yani başlatan, etken enerjidir. Gerçek öz’dür, ruhtur. Dünyadaki yaşam maddesel ve yanıltıcıdır oysa ‘ gerçek ‘ ruhani ve berraktır. Bu nedenle Güneş, şaşmaz bir sistemle işleyen doğa ve fizik kurallarını temsil eder. Biz insanlar bunu çok sert bulabiliriz çünkü biz daha ziyade maddesel ve subjektif bakarız. Dünya’daki yaşamın kaynağı Güneş’tir, tıpkı Ay’ın ışığının kaynağı gibi. Bu da kadimlerin dünya yaşamını, beşeriyeti Ay ile özdeşleştirmelerine ve buraya ” Ay menzili ” demelerine neden olmuştur.

Güneş bilincin, ışığın yıldızıdır. Aydınlığı tüm gerçekleri görmemizi sağlar. Bu nedenle gerçekçidir, bize kendimizi bilmeyi ve ” ben ” olmayı öğretir. Yaratıcıdır. Cesareti, öz güveni, bilinci, kimlik duygusunu, cömertliği, yönetmeyi, liderliği, asaleti, dürüstlüğü, iradeyi, farkındalığı, idrak gücünü, yardımseverliği ve altını simgeler.

Güneş’in parlaklığını görmemek de, yokluğunu fark etmemek de mümkün değildir. Bu nedenle herkesin gördüğü parlak şeylerle ilişkilendirilir: Sahen ışıkları, gösteriler, aktrsitler, ışıltılı kıyafetler, takılar, değerli taşlar, parlayan eşyalar..

Güneş’in olduğu yer kendimizi nasıl ifade ettiğimizi, öz güvenimizi, bilincimizi, yaşamsal gücümüzü, yaratıcılığımızı ve irademizi gösterir.