Ay, Yengeç burcunun yöneticisidir. Bir gezegen değil dünyamızın tek uydusudur. Gökyüzünün en hızlı hareket eden cismidir. 2.5 günde bir burç değiştirir. Yaklaşık 28 günde tüm burçları dolaşır.

astroloji ve burçlar ay gezegeni

Dünyaya çok yakındır ve üzerimizdeki etkisi çok fazladır. Gökyüzünde Güneş’ten sonraki en belirgin gök cismidir. Güneşle beraber “Işıklar” olarak adlandırılır.

Ay, Yunan mitolojisinde Artemis’tir. Babası Zeus, annesi Leto’dur. Güneş Tanrısı Apollon’un ikiz kardeşidir.

Ay’ın dünya üzerinde bariz etkileri vardır; gel-git bunlardan belki de en etkileyici olanıdır. Eskiler tarım faaliyetlerini Ay’ın hareketlerine göre belirlemişler, ekim-dikimi buna göre yapmışlar.

Ay, doğurganlığın gezegenidir. Ay, duygusal bağ kurmak ister çünkü annedir ve besleyip-büyütmeyi koruyup-kollamak için duygusal bağlılığa ihtiyacı vardır. Korunacağına, besleneceğine dair güvenceyi de duygusal bağ kurarak sağlar. Bu nedenle duygularımızı Ay yönetir. Çok hızlı hareket ettiği için duygu durumumuzda hızlı değişimlere sebep olur. Dünyevidir. Yaşadığımız dünyadaki tüm “insanlık” Ay’ın tabiatıyla özdeşleştirilmiş, bu dünyaya “Ay menzili” de denmiştir. Zira insanlar da değişken, sübjektif ve dünyevidir. Çoğu zaman içgüdüleriyle hareket eder.

Aile, çocuklar, yuva, korumak, duyarlılık, sübjektif akıl, empati, desteklemek, ait olma ihtiyacı, muhafaza etmek, sıvılar ve doğuştan gelen yeteneklerle ilgilidir. Bilinçsiz eğilimlerimiz, duygusal tatmini nasıl ve nerede sağladığımız, ruhumuzun nitelikleri ve istem dışı davranışlarımızı gösterir. Pasif, etkiye açık enerjiyi temsil eder.